Hurda - Geri Dönüşüm

Her türlü demir, çelik, alüminyum, bakır, nikel, kalay alımı yapmaktayız.

Geri Dönüşümün Yararları

Doğal kaynaklarımız korunur. Dünya nüfusu arttıkça doğal kaynaklar git gide azalır. Tüketimi azaltmak mümkün olmadığına göre tüketilen malzemelerin geri dönüşümü sağlanmalıdır. Böylece verimli kullanım sağlanır. Bunun önemini kavrayabilmek için şöyle örnekler verilebilir: plastik atıklar geri dönüştürüldükçe petrol tüketimi, kağıtlar geri dönüştürüldükçe ormanların tahrip edilmesi azaltılmış olur.

Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm, sıfırdan imal etmekten daha az endüstriyel işlem basamağına sahiptir. Bu, enerjiden tasarruf anlamına gelir. Örneğin teneke kutular eritilip tekrar teneke kutu haline getirilir. Oysa bunlar sıfırdan imal edilirken metal cevheri işlenmektedir ve saflaştırma işlemi uygulanmaktadır. Böylece enerjiden tasarruf edilir. Oran vermek gerekirse örneğin alüminyumun geri dönüştürülmesinden yaklaşık %96 enerji tasarrufu elde edilir. Kağıt söz konusu olduğunda bu oran %50 civarındadır.

Atık miktarı azalır. Atıklar çok fazla yer kaplamaktadır ve çevreye zarar vermektedir. Bunlar geri dönüştürülürse hem çevre daha az zarar görür hem büyük depolama alanlarına gerek kalmaz.

Gelecek ve ekonomiye yatırım yapılmış olur. Doğal kaynakların tüketilmesi ve ham maddenin azalması ekonomik sıkıntı yaratır. Geri dönüşüm bunları engeller veya yavaşlatır. Ayrıca istihdam alanı sağlar.