İnşaat Malzemeleri

Çimento, tuğla, bims kereste satışı yapılır.